29.05.2015

Bedre vilkår for Visningsanlegg i Havbruk


En åpning om å knytte visningstillatelser til 4 lokaliteter vil gi muligheter til helårlig drift av visningsanleggene og gi publikum et betydelig bedre tilbud. Tidligere har visningsanleggene hat utfordringer med brakklegginger og utsettssoner.
Kategori: General
Postet av: akvavisning
«Dette er en gledens dag.
 
NSL og Forum for visningsanleggene er svært fornøyde med denne endringen og vil rette en stor takk til NFD som har jobbet rask i denne saken. Dette vil bedre vilkårene for visningsanleggene og dette vil gi besøkende et bedre tilbud, sier Stian Lernes, fagsjef oppdrett i Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL).
 
Dette kommer godt med! Visningsanleggenes jobb er å styrke kunnskapen om akvakultur blant befolkningen. Det gjelder både rekruttering, omdømme og formidling av kunnskap, avslutter han.»
 
NSL fungerer som sekretariat for visningsanleggene i havbruk. Det er totalt 16 visningsanlegg i havbruk i dag fra Hordaland i sør til Troms i nord.  
 
Du kan lese pressemeldingen til NFD her. 

Finn visningsanlegg

Her kan du finne ditt visningsanlegg for havbruk